Loading...

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022: AUGMENTA L’ENDEUTAMENT DEL NOSTRE POBLE … PERÒ, SI NO FAN RES !!!

Amb aquest nou pressupost municipal que ha aprovat el Tripartit l’endeutament puja fins al 41% (segons la previsió del tancament anual). L’any 2019 (amb Gent fent Poble) era del 16,26%.

De forma inexplicable augmenta l’endeutament però l’execució de les partides pressupostàries baixa estrepitosament, amb un Tripartit que no fa res i que ni tira endavant inversions que estaven previstes ni és capaç de complir amb les seves.

Altres dades molt preocupants del nou pressupost és l’augment de la despesa corrent en béns i serveis A l’Ajuntament li costarà més diners el seu dia a dia, ja que per fer el mateix (o menys) es gastaran 132.363,41 € més. Destacar negativament també, que es destinaran menys diners en el còmput global de les partides destinades a programes de polítiques pel ciutadà, o sigui, que es destinen menys diners a programes dirigits als ciutadans.

Un altre punt molt preocupant és la reducció en un 20% de la partida del fons de reactivació econòmica. També, pel què fa al conjunt de les partides de promoció del comerç, empresa i turisme, disminueixen el 36%, passant de 262.901 € l’any 2021 a 167.328 € l’any 2022 (l’any 2020 -amb GfP- eren de 558.000 €, la disminució en 2 anys és del 70%).

Les partides d’assistència social primària, excloent les de personal, disminueixen un 1,23%. Les partides dedicades a la cultura, l’esport i l’educació disminueixen un 10%, passant de 2.595.371€ a 2.353.497,17 (al 2020 eren de 2.646.655,93€).

Sota el govern Tripartit, en els 2 últims exercicis s’ha disminuït l’estalvi net pressupostari amb la qual cosa l’Ajuntament baixa el fons de maniobra per a realitzar nova despesa.

El pressupost 2022 no és un bon pressupost i que sigui un 9% més alt no significa que sigui millor. Si aquest augment es basa en la pujada d’impostos (Ordenances Fiscals) i en la previsió de subvencions no assegurades, el què es fa és enganyar al ciutadà.

UNA TRAMITACIÓ EXTRANYA I OBSCURA:

Cal esmentar també la raresa viscuda en la tramitació del pressupost 2022, ja que no s’ha complert amb l’article 61 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), sobre Drets dels Grups Municipals, al no ser lliurada la informació en el termini de 10 dies que fixa, i al no tenir-se en compte l’article 12.6 on es consideren sessions especials del Ple el debat del pressupost municipal.

Indicar també que és la primera vegada a la història que l’aprovació del projecte pressupost a presentar al Ple no es fa per Junta de Govern Local, l’òrgan competent actual, si no que s’ha fet per Decret de l’alcaldessa, en contra del consens democràtic atorgat al Cartipàs, que dóna la competència a dita Junta.

És preocupant aquesta situació de pèrdua de valors democràtics exercit per l’alcaldessa Àdria Mazcuñan (ERC).

Gent fent Poble recorda que cada vegada que trepitgen els drets dels regidors, s’estan trepitjant dels drets dels ciutadans d’un poble.

GRUP MUNICIPAL GENT FENT POBLE

Sant Fruitós de Bages, 13/12/2021

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *