Loading...

EL SÍNDIC DE GREUGES TAMBÉ ESPERONA AL TRIPARTIT PER INCOMPLIMENT DE L’ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA

El Síndic de Greuges de Catalunya també ha resolt en contra de les denegacions d’accés del Tripartit -ERC-PSC-JUNTS- a la informació sol·licitada per Gent fent Poble.

El Síndic, i coincidint amb la GAIP, ha indicat a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que calia donar accés a l’expedient disciplinari obert a una funcionària municipal.

Davant de la queixa presentada pels regidors de GfP davant l’oficina del Síndic de Greuges, aquest va obrir l’expedient Q-00267/2021.

El dia 23 de febrer de 2021 el Síndic emetia una resolució indicant que els motius esgrimits per l’Ajuntament per tal de denegar l’accés i desestimar el recurs de reposició a GfP no es troben en els límits previstos a la Llei 19/2014 (accés a la informació pública i transparència) i que per tant calia donar accés amb l’única reserva d’excloure de l’expedient els documents que poguessin afectar a l’honor o la intimitat de les persones (article 21.1.f de la llei).

L’alcaldessa Àdria Mazcuñan no va fer cas d’aquesta resolució del Síndic de Greuges. 

En data 26 de març de 2021 el Síndic es va dirigir per escrit als regidors de GfP indicant que no havent rebut resposta de l’Ajuntament, se’ls requeria novament, tot recordant-los el deure de facilitar l’accés.

El Tripartit, i en concret l’alcaldessa mai ha fet cas al Síndic, i va acabar donant accés a l’expedient sol·licitat per GfP, per resolució de la GAIP -la 2021-0423-. 

Gent fent Poble considera que el menyspreu de l’alcaldessa Àdria Mazcuñan cap a la figura del Síndic de Greuges de Catalunya és preocupant i la seva conducta és inadmissible per a una governant. Alhora que l’acumulació de resolucions en contra de la GAIP i el Síndic hauria de fer reflexionar a un Tripartit excloent.

Nota: resolució del Síndic a http://www.gaip.sindic.cat (expedient Q-00267/2021)

Gent fent Poble

Sant Fruitós de Bages, 08 de juny de 2021

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *